1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Zdravotnícki pracovníci

Zdravotnícki pracovníci

Personál v zdravotníckych zariadeniach prichádza do styku s pacientmi, ktorí patria do rizikových skupín a majú oslabený imunitný systém. Zdravotnícky pracovník pracuje v prostredí so zvýšeným výskytom nebezpečných vírusov a tiež môže vírus prenášať.

Preto je dôležité, aby zdravotnícki pracovníci vytvárali bariéru okolo pacientov a chránili ich aj tým, že sami budú zaočkovaní a teda výrazným spôsobom obmedzia prenos vírusu v zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku je zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov v porovnaní s inými krajinami zatiaľ pomerne nízka. V niektorých štátoch sa zavádza povinnosť takéhoto očkovania. Podľa dostupných údajov z roku 2013 dosiahli krajiny takúto mieru zaočkovanosti u zdravotných pracovníkov:

  • Francúzsko 76,9 %
  • Holandsko 63 %
  • Austrália 72,7 %
  • V USA dosiahla zaočkovanosť proti chrípke 96 % na takých pracoviskách, kde bolo toto očkovanie požadované zamestnávateľom.

Snahou WHO je dosiahnuť 100% zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov prichádzajúcich do priameho kontaktu s pacientmi. Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť podporuje WHO projektom Chránime našich pacientov.