1. Domov
 2. »
 3. Očkovanie
 

Očkovanie

Jedinou preukázateľne účinnou prevenciou v boji proti chrípke je očkovanie

Očkovanie predstavuje podávanie častí usmrteného vírusu, ktoré nie sú schopné vyvolať ochorenie, ale vyvolajú tvorbu protilátok. Protilátky ničia živý vírus, s ktorým sa organizmus dostane do kontaktu a zabraňujú tak nakazeniu sa u očkovaných osôb.

Kto by sa mal očkovať proti chrípke?

Očkovanie proti chrípke je určené osobám, u ktorých je žiaduce znížiť pravdepodobnosť chrípkovej infekcie s možnými pridruženými komplikáciami. Ide najmä o osoby s chronickými ochoreniami, u ktorých ochorenie na chrípku zvyčajne vedie k zhoršeniu ich základného ochorenia a osoby, u ktorých existuje vysoké riziko výskytu komplikácií po ochorení chrípkou.

Na základe odborných analýz je každoročné očkovanie proti chrípke opodstatnené obzvlášť v týchto skupinách rizikovej populácie:

 1. staršie osoby – veková skupina nad 59 rokov,
 2. osoby s chronickým farmakologicky riešeným stavom, ako sú:
 • ochorenia dýchacieho systému,
 • ochorenia srdca a ciev,
 • ochorenia obličiek a pečene,
 • metabolické ochorenia, vrátane cukrovky,
 • osoby s nedostatočnosťou imunitného systému (vrodenou alebo získanou),
 • osoby s poruchou funkcie priedušiek a pľúc (vrátane porúch respiračných funkcií po poranení mozgu, miechy, v dôsledku kŕčových stavov alebo ďalších neurologických či svalových porúch).
 1. tehotné ženy a ženy, ktoré plánujú tehotenstvo počas chrípkovej sezóny,
 2. osoby, ktoré zvyšujú možnosť nákazy rizikových skupín:
 • osoby, ktoré sa starajú o rizikové osoby (zdravotnícki a sociálni pracovníci),
 • osoby, ktoré žijú s rizikovými osobami v domácnosti,
 • osoby, ktoré sú v kontakte s rizikovými osobami (zamestnanci pôšt, obchodov, služieb, pracovníci v školstve, doprave…) a zamestnanci kritickej infraštruktúry (policajti, hasiči a podobne).
 1. Očkovanie proti chrípke sa odporúča aj deťom od 6 mesiacov do troch rokov. V tejto vekovej skupine má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým podielom vážnych komplikácií.
 2. Chránení by mali byť aj športovci cestujúci na zahraničné súťaže v čase predpokladanej epidémie chrípky.

Kedy je najvhodnejší čas dať sa zaočkovať proti chrípke?

Ochrana pred chrípkou – protilátky -sa v tele vytvárajú 2 až 3 týždne po očkovaní. Dôležité je vytvoriť si dostatočné množstvo protilátok proti chrípkovému vírusu skôr, ako sa chrípka začne šíriť v komunite. Preto sa vo všeobecnosti odporúča očkovanie proti chrípke v priebehu októbra až do konca novembra, aby ochranný účinok vydržal počas celej chrípkovej sezóny. V nevyhnutných prípadoch je možné očkovať aj v neskorších mesiacoch, dokonca aj v prípade, ak prebieha epidémia chrípky.

Ako často a koľko dávok očkovania proti chrípke?

Keďže sa vírus chrípky neustále mení, je potrebné každoročné preočkovanie proti chrípke jednou dávkou očkovacej látky.

Dvojdávková schéma sa týka detí mladších ako 9 rokov, ktoré neboli v minulosti očkované proti chrípke. Interval medzi dávkami je minimálne 4 týždne.

Ako fungujú vakcíny proti chrípke?

Očkovacie látky obsahujú usmrtené (inaktivované) formy vírusu, ktoré nemôžu spôsobiť chrípku, ale aktivujú imunitný systém pre boj so živým vírusom chrípky. Po očkovaní si vaše telo vyrobí protilátky proti vírusu chrípky. Pri následnom stretnutí so živým chrípkovým vírusom spustí imunitný systém rýchlu obrannú reakciu, ktorá vírus zneškodní.

Z čoho sú zložené vakcíny proti chrípke?

Všetky chrípkové vakcíny obsahujú 4 druhy usmrtených chrípkových vírusov (2xA a 2xB). Očkovacia látka proti chrípke sa svojím zložením prispôsobuje pred začatím každej chrípkovej sezóny. Pozostáva z častí tých vírusov chrípky, ktoré najčastejšie cirkulovali v populácii v priebehu predchádzajúcej chrípkovej sezóny. Zloženie očkovacej látky proti chrípke odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Nakoľko účinné sú chrípkové vakcíny?

Účinnosť chrípkovej vakcíny závisí od veku a schopnosti očkovanej osoby vytvoriť si dostatočnú imunitnú odpoveď na očkovanie. Je ovplyvnená aj tým, nakoľko sú si podobné kmene chrípky obsiahnuté vo vakcíne s tými, ktoré napokon cirkulujú v danej chrípkovej sezóne.

U zdravých detí a dospelých do 65 rokov sa uvádza účinnosť chrípkových vakcín 70 – 90 %.

U starších osôb účinnosť klesá. Zdôrazňujeme však, že očkovanie proti chrípke ľudí vo vekovej skupine 65+ vedie až k 60 % zníženiu počtu hospitalizácií v dôsledku pneumónie a chrípky a dokonca k až 68 % zníženiu úmrtí v súvislosti chrípkou.