1. Domov
  2. »
  3. Aliancia

Spoločne bojujeme proti chrípke

Aliancia proti chrípke je odborná platforma zastrešujúca lekárov a expertov z oblasti zdravotníctva a medicínskych špecializácií.

Cieľom platformy je informovať, vzdelávať a šíriť osvetu o chrípke, rizikách chrípky a jej komplikáciách, ktoré môžu viesť k hospitalizáciám až ohrozeniu života.

Chrípke sa však dá predchádzať.

Spoločne a na základe vedeckých informácií vieme urobiť viac v prevencii chrípky. 

 

Lekári a experti Aliancie proti chrípke

PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA
riaditeľ Odboru ošetrovateľstva MZ SR

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
virológ

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
onkológ

MUDr. Peter Hlivák, PhD.
kardiológ

Mgr. Petra Ištokovičová, MPH
zdravotnícky analytik

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA imunológ

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
epidemiologička

MUDr. Miroslav Kotek
gynekológ
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
pediater

MUDr. Štefan Laššán, PhD.
pneumológ

PhDr. Mária Lévyová
zástupca pacientov

MUDr. Peter Makara, MPH
všeobecný lekár
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
diabetológ
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik SR
MUDr. Jaroslava Orosová
Klin. imunológ a alergológ, prezidentka ZAP

PharmDr. Ondrej Sukeľ
farmaceut

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.
lekár Bratislavského samosprávneho kraja

MUDr. Marta Špániková
pediater

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
sociológ