1. Domov
  2. »
  3. Mýty a fakty

Mýty a fakty o očkovaní

MÝTUS: Zdravý človek s dobrou imunitou sa nemusí očkovať proti chrípke

FAKT: To, že sa obvykle vyhnete chrípke neznamená, že túto chrípkovú sezónu na ňu neochoriete. Môžete tiež byť nositeľom nákazy pre iných ľudí, ktorí nemôžu byť očkovaní, a pre ktorých môže mať chrípka závažné následky. Ak nie ste v skupine s vysokým rizikom nákazy, vaša vakcinácia môže zabrániť, aby ste vírus preniesli na ďalších zraniteľných ľudí. Očkovaná osoba chrípku neprenáša.

MÝTUS: Chrípku je možné dostať aj z očkovania

FAKT: Očkovanie proti chrípke sa vykonáva neaktívnymi, neživými časticami vírusu, chrípku z neho teda očkovaný dostať nemôže. Tento mylný názor vychádza z faktu, že po vakcinácii trvá približne 2 týždne, kým si telo vytvorí protilátky, takže až potom je organizmus plne chránený.Po očkovaní môže nastať reakcia, s podobnými príznakmi ako ochorenie samotné, zvýšená teplota, bolesti svalov. Takéto príznaky však trvajú len 1-2 dni a rýchlo odznejú bez ďalších následkov.

Pokiaľ po vakcinácii dostane pacient chrípku, je to možné v tom prípade, keď sa nakazil pred tým, ako si stihol vytvoriť protilátky, alebo ochorel na iné vírusové ochorenie. Je aj možné, že sa nakazil kmeňom, ktorý nebol súčasťou vakcíny. Vtedy vakcína účinkuje len čiastočne, zmierňuje priebeh ochorenia.

MÝTUS: Kto bol očkovaný minulý rok, tento rok sa nemusí očkovať

FAKT: Vírus chrípky je unikátny tým, že je nesmierne premenlivý. Očkovacie látky proti chrípke sa od ostatných očkovacích látok odlišujú – ich zloženie sa každoročne mení podľa aktuálne cirkulujúcich kmeňov vírusu chrípky, preto je potrebné očkovanie vykonať každoročne. Očkovanie proti chrípke sa odporúča vykonať každý rok aj v prípade, keď je zloženie chrípkových vakcín rovnaké ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Ochranná hladina protilátok po očkovaní proti chrípke totiž pretrváva po dobu 6 – 12 mesiacov. Zloženie chrípkových vakcín pre chrípkovú sezónu odporúčajú experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky.

MÝTUS: Nosenie rúška ma neochráni

FAKT: Nosením rúška chráni chorý seba aj svoje okolie. Rúško či respirátor významne bráni šíreniu nákazy. Vírus chrípky sa prenáša vzduchom drobnými kvapôčkami pri kýchaní, kašľaní či rozprávaní, alebo kontaminovanými predmetmi. Vírus chrípky prežíva pri izbovej teplote v prachu až 14 dní. Pre vlastnú ochranu je nutné zabrániť vstupu vírusu na sliznice (oči, nos, ústa). Vírus môžete na seba preniesť priamo osobným kontaktom alebo aj nepriamo dotykom rúk kontaminovaných predmetov a následným prenesením na tvár.

MÝTUS: Je lepšie prekonať chrípku ako sa očkovať

FAKT: Chrípka je vážnym ochorením najmä pre tehotné ženy, malé deti, starších dospelých a osoby s niektorými chronickými zdravotnými problémami ako je astma, srdcové choroby, pľúcne ochorenia alebo diabetes. Chrípka u nich môže spôsobiť vážne komplikácie, hospitalizáciu alebo smrť, dokonca aj u zdravých detí a dospelých. Preto je očkovanie bezpečnejšou voľbou ako riskovať ochorenie na získanie imunitnej ochrany.

MÝTUS: Očkovanie proti COVID-19 ma chráni aj pred chrípkou

FAKT: Očkovanie proti chrípke nechráni pred COVID-19 a naopak, očkovanie proti COVID-19 nechráni pred chrípkou. Ide o dva rôzne vírusy a každá zo schválených vakcín efektívne chráni iba pred tým ochorením, na prevenciu ktorého bola vyvinutá. Očkovanie proti chrípke aj očkovanie proti COVID-19 však podstatne znížia riziko, že súčasne budete mať chrípku aj COVID-19.  

MÝTUS: Chrípku a COVID-19 naraz nedostanem

FAKT: : Na chrípku a COVID-19 je možné ochorieť naraz. Oslabený organizmus je totiž náchylnejší na ďalšie infekcie. Súbežný priebeh chrípky a COVID-19 môže výrazne zhoršiť váš zdravotný stav, skomplikovať liečbu, prípadne mať fatálne následky.

MÝTUS: Chrípka sa v ostatných rokoch neobjavuje

FAKT: Výskyt chrípky bol v ostatných dvoch rokoch ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19.  Epidemické opatrenia (rúška, odstup, zvýšená hygiena rúk) zabránili aj šíreniu chrípky. Nasledujúca chrípková sezóna bude podľa odborníkov nepredvídateľná. Vzhľadom na relatívne nízky výskyt chrípky v uplynulej sezóne však môžeme predpokladať, že populácia nemá dostatočné ochranné hladiny protilátok a bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia. Zvýšený výskyt chrípky by tak mohol vyústiť aj do chrípkových epidémií.