1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Deti vo veku od 6 mesiacov do 5...

Deti vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov

Ktoré deti sú ohrozené?

Chrípka predstavuje riziko pre deti mladšie ako 5 rokov, ale najmä pre deti s chronickými zdravotnými problémami ako sú astma, diabetes, obezita, neurologické ochorenia (vrátane porúch mozgu, miechy, svalovej dystrofie, mozgovej obrny a epilepsie), ochorenie pľúc, srdca, obličiek alebo pečene.

Prečo sú ohrozené?

Deti si v predškolskom veku vytvárajú imunitu a pohybujú sa v kolektívoch, preto sú náchylné k vírusovým ochoreniam. Kvôli komplikáciám spojeným s chrípkou potrebujú často lekársku starostlivosť, zvyšuje sa u nich aj riziko febrilných kŕčov.

Prečo deti očkovať proti chrípke?

Očkovanie pomáha zabrániť vzniku vážnych komplikácií chrípky.

V západnej Európe dostane 28 – 55 % detí s chrípkou od lekára antibiotiká, no tie chrípku neliečia. Očkovanie proti chrípke bráni ich neodôvodnenému užívaniu.

Dostupné očkovacie látky sú vhodné pre deti staršie ako 6 mesiacov. Mladšie deti môžu byť chránené prostredníctvom protilátok získaných od očkovanej mamy.

Kedy očkovať?

Ideálne obdobie na očkovanie sú mesiace október – november.

Očkuje sa jednou dávkou (druhú dávku je možné podať o mesiac u detí do 9. roka bez anamnézy očkovania a u imunokompromitovaných jedincov). Očkovať však možno aj neskôr a aj počas epidémie (vzniká tu však riziko očkovania počas inkubačnej doby ochorenia).

Komplikácie po prekonaní prirodzenej infekcie sú neporovnateľne častejšie ako po aplikácii vakcín proti chrípke.

Je potrebné očkovať deti každoročne?

Chrípkové kmene sú veľmi premenlivé, podľa toho sú každoročne vyrábané vakcíny účinné v danej chrípkovej sezóne. Každoročné očkovanie sa odporúča rovnako u detí ako aj dospelých.

Očkovanie predčasne narodených detí

Predčasne narodené deti sú vo zvýšenom riziku vzniku komplikácií pri ochorení na chrípku. Očkovanie sa odporúča od 6 mesiacov chronologického veku v dvoch dávkach inaktivovanými vakcínami s odstupom minimálne 1 mesiac medzi dávkami. V prípade, že dieťa dostáva v sezóne november – marec 1x mesačne pasívnu imunoprofylaxiu proti respiračnému syncyciálnemu vírusu, nie je kontraindikované začať očkovanie v rámci NIP podľa jeho veku.