1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Tehotné ženy

Tehotné ženy

Tehotenstvo so sebou prináša špecifické zmeny organizmu, ktoré ovplyvňujú aj imunitný systém. Organizmus je náchylnejší a pravdepodobnosť vzniku závažných komplikácií spojených s chrípkou je vyššia ako u žien, ktoré nie sú tehotné.

Chrípka môže mať vážne následky pre tehotné ženy a ženy do dvoch týždňov po pôrode. Nepriaznivo pôsobí aj na vyvíjajúci sa plod.

Riziká a komplikácie u tehotných žien s chrípkou:

  • 4-krát vyššie riziko vzniku pneumónií
  • 2-krát vyššie riziko úmrtia
  • riziko potratu
  • riziko predčasného pôrodu

Očkovanie proti chrípke pomáha v tehotenstve chrániť matku i dieťa.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je bezpečné vo všetkých štádiách tehotenstva, pretože sa používajú neživé očkovacie látky, ktoré matku ani plod neohrozujú. Ak sa dáte zaočkovať v tehotenstve, do 2 týždňov sa vytvoria protilátky, ktoré plynule prechádzajú placentou a pomáhajú tak chrániť plod. Po pôrode sa dostávajú aj do materského mlieka, čím sa zvyšuje ochrana dieťaťa v prvých 6 mesiacoch života (kedy ešte nemôže byť očkované).