1. Domov
  2. »
  3. Chrípka

Chrípka

Chrípka je vysokonákazlivé, rýchlo sa šíriace ochorenie, vyvolané vírusom chrípky, na ktorý ročne v Európe ochorie 50 miliónov ľudí. Dokáže vyčerpať aj zdravý organizmus, no u niektorých rizikových skupín môže spôsobovať vážne zdravotné komplikácie vedúce k hospitalizácii, v niektorých prípadoch aj k úmrtiu.

Prenos chrípky

Prenos chrípky z človeka na človeka nastáva buď priamo (kvapkami sekrétu dýchacích ciest, ktoré sú nosičom vírusu a majú dolet do 2 metrov), alebo nepriamo predmetmi kontaminovanými respiračným sekrétom.

Vylučovanie vírusu je tým väčšie, čím je vyššia horúčka a ťažší priebeh ochorenia. Intenzívnejšie a dlhšie je vylučovanie u detí a osôb s oslabenou imunitou.

Aj jedinci bez klinických príznakov môžu vírus vylučovať a podieľať sa tak na jeho šírení. Počas sezónnej epidémie je takýchto prenášačov asi 30 – 50% z infikovaných osôb.

Chrípku spôsobuje vírus chrípky, ktorý má niekoľko typov a subtypov. Existuje množstvo respiračných vírusov (chorôb dýchacieho systému), ktoré svojimi príznakmi môžu pripomínať chrípkové ochorenie. Združujeme ich pod spoločným termínom „choroby z nachladnutia“ alebo „chrípke podobné ochorenia (CHPO)“. Vyvolávajú ich adenovírusy, rinovírusy, respiračný syncyciálny vírus (RSV) či baktéria Mycoplasma pneumoniae. Chrípka a chrípke podobné ochorenia majú podobné príznaky ako COVID-19. A to môže situáciu komplikovať. Najmä v zimnom období sa stretávame aj s bežnými „virózami“, ktoré od chrípky môžeme odlíšiť na základe klinických príznakov.