1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Staršie osoby nad 65 rokov

Staršie osoby nad 65 rokov

U starších osôb má chrípka horší priebeh a častejšie spôsobuje komplikácie, ktoré nezriedka vedú až k úmrtiu.

S rastúcim vekom klesá výkonnosť imunitného systému a zhoršuje sa kvalita prirodzených bariér organizmu. U seniorov je preto vyššia pravdepodobnosť nakazenia sa chrípkou. Vírus sa šíri veľmi rýchlo najmä v uzavretých kolektívoch. Mimoriadne rizikovou skupinou sú domovy dôchodcov.

Navyše, starší ľudia nad 59 rokov sú často nositeľmi niektorého z chronických ochorení, ktoré môže chrípka vážne skomplikovať.

Riziká chrípky

Často sa chrípka u seniorov prejavuje atypicky – horúčka a suchý kašeľ môžu byť mierne. Zhoršuje sa funkcia orgánov, vrátane mozgu, časté sú komplikácie a úmrtia sa skrývajú za diagnózami pneumónie či dekompenzácie chronických ochorení.

Chrípka u seniorov zvyšuje riziko imobility – až 15 % starších osôb zostane po hospitalizácii s chrípkou bezvládnych a odkázaných na starostlivosť druhých.

Očkovanie seniorov proti chrípke:

  • pomáha zlepšiť priebeh ochorenia
  • znižuje pravdepodobnosť vzniku komplikácií
  • pomáha predísť úmrtiu v súvislosti s komplikáciami chrípky

Odborníci odporúčajú očkovanie všetkým osobám nad 59 rokov, ale aj ich rodinných príslušníkov a ostatných osôb, ktoré s nimi prichádzajú do styku.