Spoločne bojujeme proti chrípke

Prečo sa očkovať proti chrípke?

  • Vo všetkých vekových kategóriách vedie k zníženiu výskytu chrípky.
  • V prípade nákazy predchádza vážnym zdravotným komplikáciám.
  • Znižuje potrebu hospitalizácie a riziko úmrtia u osôb, ktorým hrozia komplikácie.
  • Chorý na chrípku je kratšiu dobu v pracovnej neschopnosti.

Lekári a experti Aliancie proti chrípke

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
virológ

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
onkológ

MUDr. Peter Hlivák, PhD.
kardiológ

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA imunológ

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
epidemiologička

MUDr. Miroslav Kotek
gynekológ
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
pediater

MUDr. Štefan Laššán, PhD.
pneumológ

PhDr. Mária Lévyová
zástupca pacientov

MUDr. Peter Makara, MPH
všeobecný lekár
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
diabetológ
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik SR

PharmDr. Ondrej Sukeľ
farmaceut

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.
lekár Bratislavského samosprávneho kraja

MUDr. Marta Špániková
pediater

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
sociológ