1. Domov
  2. »
  3. Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Môže mať chrípka vážny priebeh?

Áno. Chrípka nie je banálne ochorenie a ohrozuje i zdravého dospelého človeka. Je sprevádzané horúčkou, bolesťami hlavy, svalov, vyčerpanosťou, dýchacími problémami a kašľom. Liečba chrípky trvá zvyčajne 1-2 týždne. K najzávažnejším komplikáciám patrí zápal pľúc a postihnutie srdca. Komplikované ochorenie môže mať za následok aj smrť.

Z čoho je zložená chrípková vakcína?

Všetky chrípkové vakcíny obsahujú 4 druhy usmrtených chrípkových vírusov (2xA a 2xB). Očkovacia látka proti chrípke sa svojím zložením prispôsobuje pred začatím každej chrípkovej sezóny. Pozostáva z častí tých vírusov chrípky, ktoré najčastejšie cirkulovali v populácii v priebehu predchádzajúcej chrípkovej sezóny. Zloženie očkovacej látky proti chrípke odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Ako funguje vakcína proti chrípke?

Vakcína obsahuje usmrtené (inaktivované) formy vírusu, ktoré nemôžu spôsobiť chrípku, ale aktivujú imunitný systém pre boj so živým vírusom chrípky. Po očkovaní si vaše telo vyrobí protilátky proti vírusu chrípky. Pri následnom stretnutí so živým chrípkovým vírusom spustí imunitný systém rýchlu obrannú reakciu, ktorá vírus zneškodní.

Kedy je najvhodnejší čas pre očkovanie proti chrípke?

Najvhodnejšie pre očkovanie je obdobie pred začiatkom chrípkovej sezóny. Epidémie chrípky sa na Slovensku vyskytujú v chladných mesiacoch roka, najčastejšie medzi decembrom a marcom. Nové vakcíny pre danú sezónu sa na trhu zvyčajne objavujú v septembri. Očkovanie proti chrípke sa odporúča v priebehu októbra až do konca novembra, aby ochranný účinok vydržal počas celej chrípkovej sezóny. Je možné sa očkovať aj v neskorších mesiacoch, dokonca aj v prípade, ak prebieha epidémia chrípky.

Ako dlho po očkovaní som chránený pred chrípkou?

Dospelí a deti nad 6 rokov veku sú chránení cca za 14 dní od podania jednej dávky vakcíny. Deti vo veku 6 mesiacov – 9 rokov, ak sú očkované proti chrípke prvý raz, je nutné po min. 4 týždňoch preočkovať druhou dávkou vakcíny. Imunita po očkovaní pretrváva 6 mesiacov až 1 rok. Očkovanie je vhodné opakovať každý rok.

Ako postupovať v prípade záujmu o očkovanie proti chrípke?

Vo všeobecnosti treba osloviť ošetrujúceho lekára (lekár pre dospelých, pediater). Ten poskytne informácie o vakcínach proti chrípke, ktoré sú v tejto chrípkovej sezóne k dispozícii, a pre vás či vaše dieťa navrhne vhodný termín očkovania. Očkovanie proti chrípke môže vykonať aj gynekológ.

Komu sa očkovanie proti chrípke neodporúča?

Kontraindikáciou očkovania je alergia na bielkovinu vaječného bielka, ktorá sa u človeka v minulosti jednoznačne vyskytla a boli pozorované jej príznaky. Laboratórne diagnostikovaná alergia bez príznakov, respektíve bez spozorovanej alergickej reakcie, sa za kontraindikáciu očkovania nepovažuje. Ďalej precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo ktorúkoľvek zložku, ktorá môže byť prítomná v stopových množstvách. Očkovanie sa má odložiť aj v prípade stredne závažného alebo závažného akútneho alebo horúčkovitého ochorenia.

Je očkovanie proti chrípke hradené?

Očkovacie látky proti chrípke sú plne hradené zdravotnými poisťovňami bez doplatku pacienta. Vydávajú sa na lekársky predpis.

Je očkovanie proti účinné aj proti ochoreniu COVID-19?

Očkovanie proti chrípke je vyslovene špecifická prevencia chrípky. Nechráni pred ostatným chrípke podobným ochoreniam ani pred ochorením COVID-19.

Má očkovanie proti chrípke aj nežiadúce účinky?

Očkovanie môže spôsobiť lokálnu reakciu (bolestivosť) v mieste vpichu, začervenanie, opuch, menej často zvýšenie teploty, malátnosť, triašku, bolesti svalov a kĺbov trvajúce pár dní.

Prečo sa u niekoho môžu po očkovaní objaviť príznaky ochorenia pripomínajúce chrípku?

Ak človek po očkovaní pociťuje príznaky typické pre chrípku, deje sa to z týchto dôvodov:

  1. Príznaky pripomínajúce chrípku sa môžu vyskytnúť ako jeden zo zriedkavejších vedľajších účinkov očkovania. Ide o prirodzenú reakciu organizmu, ktorá naznačuje, že imunitný systém rozpoznal vo vakcíne stimul na vytvorenie protilátok proti chrípke.
  2. K očkovaniu došlo počas inkubačného času chrípky, a teda vírus chrípky do organizmu stihol vniknúť ešte pred očkovaním.
  3. Vakcíny proti chrípke nechránia pred infekciou a ochorením vyvolaným inými vírusmi, ktoré môžu tiež spôsobiť príznaky podobné chrípke.
  4. Vakcíny proti chrípke sú vysoko účinné, no nie sú stopercentné. Môžu sa vyskytnúť jednotlivci, u ktorých sa protilátky proti chrípke nevytvoria v dostatočnom množstve alebo aj vôbec.