1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Chronicky chorí pacienti
  6. »
  7. Pacienti so srdcovo-cievnym ochorením

Pacienti so srdcovo-cievnym ochorením

Pacient s ochorením srdca je v súvislosti s chrípkou vystavený väčšiemu riziku zápalu pľúc, v porovnaní so zdravým človekom. Ak kardiologický pacient ochorie na chrípku, hrozí až dvojnásobné riziko infarktu.

Ochorenia obehovej sústavy patria v súčasnosti medzi najzávažnejšie. U pacientov trpiacich niektorým z nich, môže mať chrípka horší priebeh a v súvislosti s komplikáciami spojenými s chrípkou sú najčastejšie hospitalizovaní.

Komplikácie spôsobené chrípkou

Chrípka je u  kardiologických pacientov spojená s vysokým rizikom komplikácií.  Môže spustiť systémovú zápalovú reakciu s destabilizáciou aterosklerotického plátu, rozvojom arytmie (najmä fibrilácia predsiení) alebo akútneho zlyhania srdca.

Očkovanie pacientov

Svetové odborné kardiologické spoločnosti odporúčajú  každoročné očkovanie proti chrípke všetkým pacientom s kardiovaskulárnym ochorením vrátane pacientov s akútnym alebo chronickým srdcovým zlyhávaním. Preukázaná bola signifikantná redukcia mortality medzi očkovanými pacientmi a nižšia frekvencia hospitalizácií. Prínos očkovania proti chrípke je zvýraznený pri kardiovaskulárnych ochoreniach s aterosklerotickou etiológiou. Očkovanie je významné pre osoby so srdcovým zlyhávaním alebo s fibriláciou predsiení.

Očkovanie proti chrípke sa u pacientov s ochorením srdcovocievneho aparátu spája s nižším výskytom srdcových príhod, najmä u tých, ktorí srdcovú príhodu prekonali v poslednom roku.

Bezpečnosť očkovania

Očkovanie sa vykonáva pomocou vakcín vytvorených z inaktivovaných častí vírusu a neovplyvňuje účinok iných liekov. Pokiaľ užívate akékoľvek lieky na tlak alebo srdce, mali by ste ich užívať aj v prípade, že sa necháte zaočkovať proti chrípke.