1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Chronicky chorí pacienti
  6. »
  7. Pacienti s vrodenými poruchami metabolizmu

Pacienti s vrodenými poruchami metabolizmu

Metabolická homeostáza osôb s vrodenými poruchami metabolizmu sa veľmi ľahko dekompenzuje metabolickým stresom spôsobeným infekciou. Najvyššie riziko metabolickej dekompenzácie predstavujú infekčné ochorenia s vysokou incidenciou, ako je napríklad chrípka. Metabolické ochorenia sa navyše často manifestujú prejavmi, ktoré významne zvyšujú riziko komplikácií chrípky (neurologické, respiračné, renálne, pečeňové manifestácie, imunodeficity).

Očkovanie

Vakcinácia by mala prebiehať v čase stabilizácie základného ochorenia (už od 6. mesiaca veku), očkovanie je vtedy bezpečné a imunogénne.