1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Chronicky chorí pacienti
  6. »
  7. Pacienti s poruchami imunity

Pacienti s poruchami imunity

Dôsledky zníženia, nedostatku, absencie alebo naopak neprimeranej funkcie niektorej z častí imunitného systému predisponujú pacientov s jednotlivými poruchami imunity na vznik rôznych infekčných ochorení a komplikácií vo zvýšenej miere v porovnaní so zdravou populáciou. Dostupné štúdie nepotvrdili, že by očkovanie vyvolávalo rozvoj alebo prehĺbenie porúch  imunity.

Komu sa očkovanie odporúča?

  • pri závažných protilátkových poruchách (napr. bežná variabilná imunodeficiencia – CVID, X-viazaná (Brutonova) agamaglobulinémia, hyper-IgM syndrómy)
  • pri miernych protilátkových poruchách (napr. selektívna deficiencia IgA, deficiencia podtried IgC, poruchy tvorby špecifických protilátok) vzhľadom na časté recidivujúce infekcie dýchacích ciest
  • pri kompletných a závažných bunkových a kombinovaných imunodeficienciách

Bezpečnosť vakcín

Inaktivované vakcíny možno v zásade bezpečne podávať pri akejkoľvek vrodenej či získanej poruche imunity popri rešpektovaní všeobecných zásad správnej aplikácie vakcín v bežnej populácii. Otázkou je stupeň dosiahnutej ochrany a jej trvanie. Len zriedka je imunitný systém pri poruchách imunity poškodený natoľko, že aktívna imunizácia je úplne neefektívna. Aj u pacientov s poruchami tvorby protilátok očkovanie vedie k rozvoju špecifickej bunkovej imunity. V prípade ťažkých porúch imunity nie je možné očkovať životu oslabenou intranazálnou vakcínou.