1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Chronicky chorí pacienti
  6. »
  7. Pacienti s orgánovou transplantáciou

Pacienti s orgánovou transplantáciou

Po vykonaní transplantácie orgánov sú pacienti dlhodobo, niekedy aj celoživotne na imunosupresívnej liečbe ako prevencii orgánovej rejekcie. Aj keď niektoré štúdie naznačujú možnú súvislosť rejekcie orgánov po transplantácii s očkovaním proti chrípke, záver štúdie na 3 601 pacientoch z 28 transplantačných centier poukazuje na bezpečné podanie chrípkovej vakcíny 3 až 6 mesiacov po transplantácii srdca bez spojitosti očkovania a rejekcie orgánu.

Veľmi dôležitým faktorom ochrany imunosuprimovaných pacientov po orgánovej transplantácii je každoročné očkovanie blízkych kontaktných osôb a zdravotníckych pracovníkov.