1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Chronicky chorí pacienti
  6. »
  7. Pacienti s ochorením obličiek

Pacienti s ochorením obličiek

Väčšina ochorení obličiek je spojená s poruchou imunitného systému a vyšším rizikom vzniku infekčných komplikácií nielen v dôsledku samotného ochorenia, ale aj následkom liečby (kortikoidy, imunosupresíva). Infekcie sú významnou príčinou ich mortality a morbidity.

Očkovanie

Očkovanie proti chrípke je indikované  u všetkých pacientov s nefrotickým syndrómom v remisii a s ukončenou liečbou, u pacientov s chronickou obličkovou chorobou, chronickou dialyzačnou liečbou, ako aj u pacientov po transplantácii obličiek. Očkovanie  nevyvoláva vznik obličkových ochorení ani nezhoršuje priebeh už existujúcej nefropatie.

Každoročné očkovanie proti chrípke redukuje riziko úmrtia až o 60 % u pacientov s renálnym zlyhaním.