1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Chronicky chorí pacienti
  6. »
  7. Pacienti s ochoreniami pečene

Pacienti s ochoreniami pečene

Chronické ochorenie pečene je spojené s celkovým oslabením imunitného systému, ktorý zvyšuje riziko infekcií u pacientov a je hlavnou príčinou akútnej dekompenzácie pečene, zlyhania pečene alebo rizika úmrtia pacienta.

Kto je ohrozený?

Najrizikovejšou skupinou, ktorej pri chrípke hrozí vyššie riziko komplikácií, sú pacienti s cirhózou pečene a pacienti pred transplantáciou pečene a v období 6 mesiacov po transplantácii, najmä kvôli posttransplantačnej imunosupresívnej liečbe na prevenciu rejekcie pečeňového štepu.

Riziká spôsobené chrípkou

Choroby pečene môžu obmedziť typy liekov potrebné  na liečbu chrípky a jej komplikácií. Chrípka dokáže chronické ochorenie zhoršiť a u osôb s transplantovanou pečeňou zvýšiť mieru rezistencie na lieky. 

Očkovanie

Pacientom sa odporúča každoročné očkovanie inaktivovanou vakcínou. Účinnejšiu imunitnú odpoveď má vakcinácia u pacientov v ranom štádiu ochorenia.