1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Chronicky chorí pacienti
  6. »
  7. Pacienti s ochoreniami endokrinného systému

Pacienti s ochoreniami endokrinného systému

Podľa aktuálnych informácií a výsledkov štúdií nebol dokázaný vplyv očkovania na riziko vzniku autoimunitných tyreopatií.

V štádiu dekompenzovaného ochorenia (dekompenzovaná hypertyreóza, hypotyreóza, hypokorticizmus, hypoparatyreóza, diabetes insipidus, diabetes mellitus) je vhodné očkovať v čase metabolickej kompenzácie.

Pacientom s Addisonovou chorobou sa odporúča sezónne očkovanie proti chrípke, pretože pacientom s hypokorticizmom trvá rekonvalescencia zo závažných ochorení niekoľkonásobne dlhšie v porovnaní s bežnou populáciou.

Pacientom s obezitou sa odporúča každoročné sezónne očkovanie proti chrípke, keďže obezita je asociovaná so zvýšenou mortalitou.