1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Chronicky chorí pacienti
  6. »
  7. Pacienti s nešpecifikovanými črevnými zápalmi

Pacienti s nešpecifikovanými črevnými zápalmi

Pacienti s IBD majú vyššie riziko komplikovaných pneumónií pri chrípke vyžadujúcich hospitalizáciu, pričom aj samotná imunosupresívna liečba zvyšuje toto riziko. Očkovanie proti chrípke je v tejto skupine pacientov bezpečné a nie je asociované so zvýšením výskytu vedľajších príhod v porovnaní s bežnou zdravou populáciou.

Vo všeobecnosti je protilátková odpoveď a séroprotekcia porovnateľná s pacientmi bez imunosupresívnej liečby. Podanie vakcíny počas aplikácie biologika či v strede medzi dvomi aplikáciami nemalo vplyv na koncentrácie protilátok. Odstup od biologickej liečby by mal byť aspoň 7 dní.