1. Domov
  2. »
  3. Rizikové skupiny
  4. »
  5. Chronicky chorí pacienti
  6. »
  7. Pacienti s cukrovkou (diabetici)

Pacienti s cukrovkou (diabetici)

Leonard Thompson bol prvým pacientom, ktorému v roku 1922 zachránilo život podanie inzulínu. O trinásť rokov neskôr umrel na komplikácie spojené s chrípkou.

Pacienti s diabetes mellitus sú v priebehu chrípkových epidémií 6 x častejšie hospitalizovaní v porovnaní s osobami bez diabetu a ich úmrtnosť dosahuje 5 – 15 %. V chrípkovom období sa tiež zvyšuje výskyt infarktov a porážky u diabetikov a to až 2 – 4-násobne. 

Kto je ohrozený?

Chrípka môže spôsobiť špecifické komplikácie najmä diabetikom nad 65 rokov, pacientom s dlhodobo zlou alebo nedostatočnou glykemickou kontrolou, poškodením obličiek, kardiovaskulárnymi problémami či neuropatiou, klientom domovov sociálnych služieb a pacientom, ktorí sú často hospitalizovaní, alebo často navštevujú zdravotnícke zariadenia.

Komplikácie spôsobené chrípkou u diabetikov:

  • vysoké glykémie, zvýraznenie kolísania glykémií
  • akútne komplikácie diabetu (diabetická ketoacidóza, hyperosmolárny neketotický syndróm s potrebou akútnej hospitalizácie)
  • zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody
  • zvýšené riziko infarktu myokardu

Bezpečnosť vakcíny

Je dostatok dôkazov, že pacienti s diabetom  majú na očkovanie vo všeobecnosti dobrú protilátkovú imunitnú odpoveď a ochrana vďaka vakcinácii je podobná ako u nediabetikov. Očkovanie proti chrípke významne znižuje riziko tohto ochorenia a to až počas 6 mesiacov. U prvý krát očkovaných pacientov o 47 % a u opakovane očkovaných až o 58 %. Očkovanie je pacientmi všeobecne veľmi dobre znášané a tolerované a efekt sa rozvíja už v priebehu 2 týždňov po vakcinácii.

Účinnosť vakcíny

Vakcinácia proti chrípke je u pacientov s diabetes mellitus efektívna. Podľa viacerých zdrojov, vakcinácia znižuje počet hospitalizácií počas chrípkových epidémií a to až o 54-90 %, znižuje výskyt komplikácií združených s chrípkou o 36-70 % a znižuje tiež výskyt úmrtí v súvislosti s chrípkou o 36-58 podľa niektorých údajov až o 80 %.

Vakcinácia proti chrípke u pacientov s  DM je dôležitá súčasť starostlivosti. Očkovanie je pre pacientov s DM schválené a odporúčajú ho viaceré inštitúcie ako je WHO, Center for Disease Control and Prevention (CDC), Advisory Committee on Immunisation Practices (ACIP), Americká diabetologická asociácia (ADA) a ďalšie.