Pacienti infikovaní HIV

Prevalencia chrípky sa u osôb s infekciou HIV výrazne nelíši od zdravej populácie. Oveľa častejší je však v tejto skupine výskyt ťažšieho priebehu ochorenia a počet závažných komplikácií. Z tohto dôvodu sa odporúča očkovanie proti chrípke všetkým pacientom nezávisle od ich imunologického profilu.

Infekcia HIV spôsobuje sekundárnu poruchu imunity, preto imunitná odpoveď po vakcinácii nemusí zabezpečiť taký stupeň ochrany ako u imunokompetentných osôb.

Odporúča sa podať neživú chrípkovú vakcínu každoročne a tiež očkovať osoby v spoločnej domácnosti.