Onkologickí pacienti

Ochrana pred chrípkou u onkologických pacientov je nesmierne dôležitá. Chrípka má u nich horší priebeh a existuje vyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií a úmrtia.

Potreba hospitalizácie v súvislosti s chrípkou je u pacientov s rakovinou tri až päťkrát častejšia ako u bežnej populácie, s úmrtnosťou 9 %.

Očkovanie a prevencia u onkologických pacientov

Očkovanie proti chrípke sa odporúča onkologickým pacientom v súvislosti so zníženou imunitnou odpoveďou. Je dôležitým ochranným mechanizmom najmä pre pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a orgánov, s výnimkou špecifických prípadov kontraindikácií.

Viac ako u iných rizikových skupín je nevyhnutné dodržiavať aj všeobecné zásady hygieny na zdravotníckych pracoviskách aj doma, ako je umývanie rúk, nosenie rúška, či očkovanie blízkych kontaktov pacienta.

Očkovanie pri plánovanej terapii

Pacienti s onkologickým ochorením, u ktorých je naplánovaná chemoterapia alebo rádioterapia, sa majú zaočkovať proti chrípke minimálne 14 dní predtým. Očkovanie počas imunosupresívnej terapie je neefektívne.  U detí nad 6 mesiacov života sa odporúča každoročné predsezónne očkovanie inaktivovanou chrípkovou vakcínou 3 až 4 týždne po skončení chemoterapie (počet leukocytov ≥1,0.109/l).

Bezpečnosť očkovania pre onkologických pacientov

Onkologickí pacienti znášajú podanie vakcíny proti chrípke rovnako dobre ako zdravá populácia. Očkovanie sa vykonáva podaním látky z neživej časti vírusu, preto chrípku nemôžu vyvolať. Je vedecky preukázané, že vakcíny nevyvolávajú žiadne nežiaduce účinky u pacientov s rakovinou a neovplyvňujú priebeh liečby.

Účinnosť vakcíny

U pacientov liečených onkologickou liečbou, je účinnosť (vyvolanie tvorby účinných protilátok a klinická ochrana) všeobecne nižšia a dostatočné hladiny protilátok sa dosahujú neskôr. Slabú protilátkovú odpoveď má vakcína napríklad pri liečení na hematologickej malignity.

Ak v špecifických prípadoch nie je zaručená účinnosť ochrany pred chrípkou, odborníci odporúčajú očkovanie najbližších kontaktov pacienta. Pomôže to znížiť riziko nákazy počas sezóny respiračných infekcií.