Alergici

Bezpečnosť očkovania u osôb alergických na vajcia

U nás dostupné vakcíny proti chrípke obsahujú nízku alebo veľmi nízku koncentráciu vaječných proteínov, a preto vakcíny nepredstavujú významnejšie riziko pre pacientov alergických na vajcia. Väčšina z týchto pacientov môže byť očkovaná v ambulanciách bez potrebnej hospitalizácie alebo observácie v nemocničnom zariadení. Na základe najnovších odporúčaní nie je potrebná realizácia ani kožných testov alebo laboratórnych vyšetrení u pacientov s alergiou na vajce. Aj pacienti s anamnézou anafylaktickej reakcie na vaječný proteín môžu byť bezpečne očkovaní vakcínou proti chrípke s obsahom proteínov nižším ako 0,333 µg/ml (všetky u nás dostupné vakcíny).

Kontraindikácia očkovania

Jednoznačnou kontraindikáciou pri očkovaní proti chrípke je prekonaná anafylaktická reakcia po predchádzajúcej aplikácii vakcíny proti chrípke s obsahom vaječných proteínov. Samotná anafylaktická reakcia po požití potravín s obsahom vaječných proteínov je považovaná za relatívnu kontraindikáciu a za istých okolností možno proti chrípke bezpečne očkovať aj týchto pacientov.